Tabloid DISKRIT Edisi ke-2 sudah terbit! Selamat Membaca.