Manusia diberi akal, tetapi pemikiran dicekal
Ketika kaum intelektual, meninggal dan sesal
Dunia ini gila, segala hal wajar
Sikut otak kanan kiri, hanya demi materi