Subuh Itu

Subuh ItuOleh: sn Subuh itu,Aku terseok-seok dan menggigil sendiriKoreng di hatiku–ternyata–tak lekang dimakan waktuAyam jago berapi-api sedari tadiIa seakan-akan berkata,“Cepat bangun! Ada gempa bumi!”  Subuh itu,Dengan malas aku menyucikan diriKoreng…

102

102 Oleh : zim Hari ini, tepat di seratus dua tahun kematianmu,Malam keseratus dua kali pula debar jantungku dirasuki tentangmuMencari segala apa yang bersentuhan denganmu. Hari ini, tepat di seratus…